CN

EN

微博

微博

      

      新型同向流沉淀技术 
      同向流斜板中,水和污泥共同向下流动,致使污泥更容易滑落到污泥斗,可以显著提高沉淀表面负荷。新型同向流斜板沉淀技术彻底克服了传统同向流斜板沉淀技术集水系统容易堵塞、维护量大、安装检修困难等问题。
      特 点 
      集水系统不堵塞 
      采用全新的泥水分离法,彻底克服了传统同向流斜板沉淀技术容易堵塞问题 
      表面负荷高,是异向流斜板沉淀技术3-4倍 
      占地面积小,是异向流斜板沉淀池占地面积的1/2-1/3 

      沉淀墙技术 
      斜板(斜管)沿立面布置,形成沉淀墙,工作时,水流沿水平方向流过沉淀墙。大幅度提高单位占地面积的沉淀面积,大幅提高表面负荷,减少占地面积。沉淀装置高度越高表面负荷也越高,沉淀墙高度约2.5米时,处理负荷为传统异向流斜板(斜管)沉淀的两倍。
      特 点 
      占地面积小,处理负荷高,不易积泥和生长青苔。