CN

EN

微博

微博

      臭氧接触反应池由O3化气体-水接触扩散溶解池和氧化反应池构成。O3化气体-水接触扩散溶解池为若干格数的CSTR反应器串联而成,采用并联进水串联进气方法,水流自上而下、O3化气体自下而上在填料层中充分接触后进入氧化反应池。臭氧完全被溶解吸收。 
      特 点 
      臭氧完全被吸收,无需尾气处理装置。 
      活性炭使用寿命长,每5-6年再生一次,每次损耗约20%,可反复再生三次。 
      工程投资低。 
      运行成本低。